Adopcje zwierząt

Pierwszy kontakt

Pierwsze spotkanie poprzedza formularz behawioralny wysyłany do klienta. Te kilka podstawowych pytań zadanych opiekunowi usprawnia zbieranie informacji dotyczących życia zwierzaka oraz jego rodziny. Formularz jest wstępem do pierwszej konsultacji ponieważ to na niej przez około dwie godziny obserwuje zachowanie psa w kontekście problemu z jakim opiekun się zwraca. To jest teoria 🙂 w praktyce takie spotkanie pokazuje również inne ważne aspekty dotyczące psa oraz jego rodziny, a mające często kluczowy wpływ na jego zachowanie.

łapki
łapki

Pierwsza konsultacja

Pierwsza konsultacja to głównie obserwacja zwierzaka w kontekście zgłaszanych problemów ale także relacji z opiekunem. Przeważnie jest to godzina spędzona w domu gdzie uzupełniam sobie wiedzę wcześniej zebraną z formularza, a następnie spacer i obserwacja zachowania poza domem.

łapki

Raport i zalecenia

Po spotkaniu opiekun otrzymuje obszerny raport dotyczący obserwacji zebranych podczas spotkania, zalecenie do wykonania oraz jeśli chce kontynuować współpracę plan na kolejne spotkania. Jeśli elementem pracy ma być na przykład nauka komend te też zostają rozpisane krok po kroku i przesłane do opiekuna.

Kontynuacja współpracy

Kolejne spotkania odbywają się co 3-4 tygodnie, w zależności od tempa pracy opiekuna ze zwierzęciem. Kontynuacja bowiem ma tylko sens jeśli opiekun skupia się na wdrożeniu kolejnych etapów przesyłanych mu zaleceń. Podczas całej terapii jestem do dyspozycji opiekuna, w każdej chwili można się ze mną skontaktować mailowo lub sms’owo.